Samenwerking met Larenstein

Wil je dit delen?

In het studiejaar van Van Hall Larenstein 2020-2021 stond onze fruitcollectie van IJsselstein al in de schijnwerpers.

Ook in het nieuwe studiejaar 2022-23 doen studenten onderzoek rond de fruitcollectie, er is een project in opdracht van de Gemeente IJsselstein. Binnekort hierover meer.

Expositie

De expositie van Karen Bruinsma is van december tot en met half februari te zien in de openbare ruimte van de school.

expositie bij Larenstein
Karen Bruinsma met twee studenten die betrokken zijn bij de fruitcollectie

Samenwerking

University of Applied Sciences Van Hall Larenstein in Velp is een samenwerking aangegaan met Klimaatneutraal IJsselstein. De hoofdopdracht die als een rode draad voor hen door alle projecten loopt: 

Hoe kan de unieke fruitcollectie de komende 30 jaar goed worden geborgd in een onstabiele omgeving?

Genenbank

De eerste groep studenten heeft in januari 2021 de rapporten en opdrachten ingeleverd. Het eerste rapport van Lukas van Loenen maakt al meteen veel los bij experts in Nederland.

Wat bij KNIJ wel al bekend was, is nu wetenschappelijk onderbouwd. De fruitcollectie in IJsselstein is zeer uniek. Van de 2000 fruitbomen en 1000 rassen zijn er 280 rassen waar er nog maar 1 ter wereld bestaat en dat is in IJsselstein.

>> Download het rapport: Adviesrapport Genen Fruitcollectie IJsselstein

Foto: Lukas van Loenen scoort goed met zijn onderzoek

Lukas van Loenen

Toegevoegde waarde

George Otter en Larensteiners
Landschapsarchitect George Otter deelt zijn kennis en ervaring met studenten van Larenstein.

Deze groep heeft ook andere mooie resultaten behaald die een toegevoegde waarde brengen voor IJsselstein, zoals het ontwerp van een infobord, een educatief programma voor kinderen rondom de fruitcollectie en mogelijkheden om de GIS fruitkaart verder door te ontwikkelen zijn onderzocht.

Educatie

Roy Sanders zijn onderzoek gaat over de waarde en mogelijkheden van educatie bij de IJsselsteinse fruitcollectie.
(zie map fruit website voor pdf). Hiermee reikt hij aan dat de collectie meer waarde en mogelijkheden heeft dan al die jaren is gezien.

>> Download rapport: Educatie

Bioblitz

De tweede ronde is een Bioblitz. Hierbij staat biodiversiteitsmonitoring van diverse soorten centraal. In december 2020 zijn de voorbereidingen gestart waarbij naast Larenstein en KNIJ diverse partijen zoals Laarman Groen Adviesbureau en IVN actief zijn betrokken.

Er is een vrijwilligersteam van experts en specialisten begonnen met inventariseren. Soorten zoals mossen, korstmossen, vleermuizen etc. worden geĆÆnventariseerd en op een speciaal door Gerrie Abel aangemaakte Bioblitzpagina van Waarneming.nl ingevoerd.
Ieder die een bijdrage wil leveren kan waarnemingen toevoegen. Alle waarnemingen tot september 2021 worden door Larenstein verwerkt in een rapport. Begin augustus 2021 zijn al 700 soorten gevonden. De ruim 4000 waarnemingen zijn door 38 waarnemers ingevoerd.

bioblitz waarneming punt nl
De stand van 8-8-2021.

Het inventariseren op de Bioblitzpagina van Waarneming.nl loopt daarna nog door tot eind 2023. Zo wordt bovenop het inventariseren van soorten en aantallen een goed beeld gevormd door de tijd heen.
Partners hierin zijn University of Applied Sciences, IVN, KNIJ, SOVON, KNNV, Laarman Groen Advies Bureau en diverse vrijwillige experts.

Beheerproject

  • behouden collectie
  • ecologie
  • genenborging
  • klimaatadaptatie
  • beleving

Integraal

Wat opvallend uit de onderzoeken komt, is dat fruit meer is dan alleen fruit. Integraal benaderen is een logische vervolgstap.

Een belangrijk onderdeel hiervan is klimaatadaptatie. Hiervoor zijn ook Itree metingen verricht om te onderzoeken wat de klimaatadaptieve waarde van fruitbomen is. Onderzoek en concrete toepassingen zijn hard nodig. Zeker de hoogstamfruitbomen leveren een waardevolle bijdrage aan klimaatadaptatie. Ze bieden o.a. wateropvang, temperatuurdaling bij hitte, filteren fijnstof en CO2 opvang. Dit wordt tegenwoordig in natuurlijk kapitaal uitgedrukt.

>> Download meer uitleg over iTree.

Daarnaast is integrale visie meer benadrukt. de fruitcollectie biedt meerwaarde voor de stad door hoge biodiversiteit, ecologie, educatie, toerisme, recreatie, economie, bewustwording, klimaatadaptatie, voedselvoorziening en lokale veerkracht.
Dit biedt mogelijkheden om vanuit borging anders naar de fruitcollectie te gaan kijken. Van een puur beheersmatige visie die geld kost, naar een rijkdom in een stad die voor vele organisaties, inwoners en bedrijven en overheid een grote winst oplevert.
Van een ‘leuk voor groenliefhebbers i.v.m. biodiversiteit’ naar: IJsselstein als Fruithoofdstad van Europa op de kaart gaan zetten, met alle economische, sociaal maatschappelijke, cultuurhistorische, educatieve en klimaatadaptieve voordelen die dat biedt.

Eetbare stad

KNIJ neemt vanaf 2017 initiatieven om de destijds achterstallig geraakte fruitcollectie te borgen.
>> Meer info over de fruitcollectie IJsselstein

Het eerste project bestond uit het inventariseren en creƫren van een GIS fruitkaart waarop alle fruitbomen in IJsselstein te zien zijn.

Een overzicht van het Larensteinproject van najaar 2020 wordt goed samengevat in ons jaaroverzicht. Er door heen scrollend geeft al een aardig beeld.

>> KNIJ jaaroverzicht 2020 (pdf).

© 2024 Fruitcollectie IJsselstein. Theme by Viva Themes.