Ecologie

Wil je dit delen?

De biodiversiteit in de fruitboomgaarden wordt op diverse manieren onderzocht en gemonitord. Van januari 2021 tot eind december 2023 worden waarnemingen ingevoerd bij Waarneming.nl. Dit onderzoek is pionierswerk, aangezien biodiversiteit rondom fruitbomen nooit eerder zo uitgebreid onderzocht is.

Alle waarnemingen tot september 2021 werden door University of Applied Sciences van Hall Larenstein verwerkt in een rapport.

Meer dan 1000 soorten!

In augustus 2022 ging de teller over de 1000 verschillende soorten die rond de fruitbomen zijn ingevoerd, in totaal 6617 waarnemingen door 57 waarnemers.

bioblitz waarneming
De stand van 8-8-2021.


De waarnemingen blijven doorlopen. Ieder is welkom waarnemingen in te voeren. Eind 2023 zal opnieuw bekeken worden wat de ontwikkelingen zijn.

Dit grootschalige onderzoek kan plaatsvinden dankzij bundelen van krachten van vele partijen zoals, Larenstein, KNIJ, IVN, SOVON, KNNV, Vogelwacht, Laarman Groen Adviesbureau en veel betrokken experts. Zeer actieve ‘waarnemertoppers’ zijn Karen Lenten en Gerrie Abel.

Vergelijking

Een extra aspect wat toegevoegd is aan het onderzoek is de vergelijking tussen Haanderik (Achterveld) en Bloesempad Zenderpark). Beiden zijn vergelijkbare lang doorlopende voet/fietspaden met aan beide zijden huizen. Met als verschil:
het Bloesempad in Zenderpark wordt vaak gemaaid, er zijn geen bosschages en het is de meest versteende woonwijk qua tuinen van Provincie Utrecht.
Haanderik daarentegen wordt ecologisch gemaaid, er zijn omliggende bosschages en meer groene tuinen.

Boomgaard Haanderik - foto Gerrie Abel
Boomgaard Haanderik – foto Gerrie Abel

Bioblitz in de boomgaarden

Naast de doorlopende inventarisatie is 12 mei 2021 is een Bioblitzdag gehouden. Van tevoren begon al een vrijwilligersteam van experts en specialisten met inventariseren en de grootschalige organisatie.

In de 24 uur van de Bioblitz deden ook leerlingen van het IJsselsteinse Cals College mee (technasium).  Ze hebben in drie groepen het waterdoorzicht beoordeeld, watermonsters genomen en waterdiertjes gevonden. Daarna gingen ze terug naar school om het water onder de microscoop te bekijken. 

Meer over de Bioblitz staat op de pagina Samenwerking met Larenstein.

Collage bioblitz 2021 door Cals College
© 2024 Fruitcollectie IJsselstein. Theme by Viva Themes.